گم شدن

 

در ازدحام افکارم گم گشته ام

 کاش دوره گردی  پیدا میشد تا کهنه زخم های فکر و دلم را خریدار بود

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
محک دل

تنها خریدار شایسته خداست [قلب]

همحار

نیازی به دوره گرد نیست... صاحاب داریم ما