این روزها

 
چینی شکسته ای را مانم،


که هر چقدر هم خوب بندم بزنند،


باز یادم نمی رود،


از دست چه کسی افتادم...

/ 2 نظر / 11 بازدید
بی نشان

هر چی هم بگم برای تو آرامش نمی شه عزیزم باید فقط زمان بگذره همین

محک دل

سلام[گل] منم ......