کاش یاسر شنیده باشد

 

وصیت نامه شهید علی علی بخشی

به پسرم نگوئید نگوئید من به سفر رفته ام نگوئید من ا زسفر بازخواهم گشت نگویید

 خون پدرت درتمام غرب و جنوب کشورش پریشان شده است بگویید موشکهای دشمن

انگشتان پدرت را در شهر و دستهای پدرت را دردزفول وپاهای پدرت را د راهواز و سینه

پدرت را در بستان و چشمهای پدرت را در هویزه و قلب پدرت را درآبادان پرپر کرده اند

اما هنوز آنجا پدرت در تمامی جبهه ها میجنگد .

به پسرم واقعیت رابگویید بگذارید قلب کوچک خودرابرداردو نفرت همیشه ای از

استعمارگر در آن ریشه بدواند بگذارید پسرم بداند که چرا عکس پدرش رابزرگ کرده اند و

چرا مادرش دیگر نخواهد خندید چرا گونه های مادربزرگش همیشه خیس است چرا

پدربزرگش عصا در دست گرفته

چرا عموهایش صحبتی بیش ا زپیش به او دارند و چرا پدرش دیگر به خانه برنمیگردد .

به پسرم واقعیت رابگویید میخواهم پسرم دشمن راخوب بشناسد استعمار را بشناسد

امپریالیسم را بشناسد میخواهم پسرم هرروز کناردیوار اطاق بایستد و ....؟ هرروز

شناسنامه اش راورق بزند نر روز با...پدرش را ببیند و هرروز پدرش راامتحان کند

هرروز اسلحه پدرش راروغنکاری کندهرروز با قمقمه پدرش آب بخوردو هرروز

بزرگ....راتماشا کند و هرروز بی تاب روزی باشید که آنقدر بزرگ شود تا برخیزد و قدم

درراهی بگذارد و درانتهای آن پدرش بالبخندی غرور آفرین انتظار دیدار ...اوست .

به پسرم دروغ نگوییدو نمی خواهم رویاهای دروغین چشمان پسرم راببندید و جهت آفتاب

را  در او مگیریدتا استعماری که بردوش پدرش کشانده بود اینکه بر شانه پسرم نشانده

و زنجیری که برپای پدرش بسته بود اینک پسرم مبندند.

من جنگ نمیخواهم آزادی پسرم قربانی بزرگ جهانخواران باشد بگذارید پسرم به جای توپ

 فوتبال نارنجک رابیاموزد .....؟

به جای جغرافیای جهان تاریخ جهانخواران رابیاموزد بگذارید کلاس درس .....انقلاب خون

رنگهاست که همیشه ریشه استعمارزده است بگذارید تخته سیاه کلاس درس نبرد دیوارها

کوچه ها وخیابان ها باشد شما شهیدان کشورم باخون راز بزرگ هستی را بر آن نشاندید.

به پسرم دروغ نگویید شادیهای کوچک مظلومیت را از اونگیرید تا ظلمی بزرگ د راو

ریشه بگیرد

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
مرصاد

یاد باد آن روزگاران نجیب یاد باد آن فصل،آن فصل عجیب ...

قاسمی فر

سلام از روی صداقت میگم که اگه چیزه دیگه ای بگم لاف زدم واقعا زیبا بود... کم آوردم! نمی دونم چی بگم! همین افراد با همچین اندیشه هایی شخید می شن دیگه! پس ما شهید می شیم؟! یاعلی

زینب

بسیار بسیار زیبا و آموزنده بود. یادشون همیشه زنده [گل] ...................... راستی اینجا چقدر روشن و خوب شده. قالبت مبارک [قلب]

زینب سادات

عجب مردان مردی داشتیم! باید افتخار کند فرزند شهید علی بخشی به چنین پدری

Mr AZARAKHSH

سلام خوشحالم ازاینکه فعال هستید دیدید که نوشته هاتون مورد توجه واقع میشه پس همچنان فعال باشید