غریب.....

 اینجا تو دنیای مجازی

 تو دنیای واقعی

 همه جا حتی پیش خداهم غریبه شدم

 تنها و خسته ام

دل یه آرامش ابدی میخواد خسته ام از زندگی............

 امام رضا میشه از خدا بخوای هدیه مرگمو برسونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
محک دل

این حرفها چیه دختر خدا قهرش میگیره[ناراحت]