تکرار

نرود میخ آهنین در سنگ ،اما  تداوم و استمرار سنگ رو هم تسلیم میکنه نیاز به آهنین

بودن ندارد از جنس باران هم که باشی میتوانی

 میتوانم

.

.

.

 

/ 2 نظر / 42 بازدید
قوی عاشق

هوالشافی سلام دوست نازنینم "دختر بی نام و نشون عزیز" تو وبمون برای شب جمعه 92/9/28 ختم حدیث کساء برای سلامتی مولامون و شفای عاجل کلیه بیماران از جمله بیماران مورد نظرمون گذاشتیم با حضور سبز تون ما رو همراهی کنید در این ختم زیبا یا علی

م.م

سلام دوست خدایی امـ.. چطوری رفیق؛رو به راهی؟ دلم تنگت شده..........