اینجا...

 اینجا بی نام ونشونم تا بتونم راحت حرف دلم بگم بدون ترس از شناخته شدن و سانسور کردن خودم

اینجا از خستگیام میگم / از غمها و شادیهام/ از درد/ از خدا که درمون و مرهم  و محرممه

اینجا بی پروا فریاد سر میدم و سکوت رو میشکنم

اینجا من حقیقی وجودم رو  از قفس رها میکنم

 اینجا آینه است برای دیدن خودم...........

/ 2 نظر / 12 بازدید
محمد

به جمع ما خوش اومدید[گل]

محک دل

[گل]