قهر

میخام با خدا قهر کنم

 اما 

جز خدا هیچ کسی رو ندارم

 

----------

حالم بد ه داغونم 

/ 4 نظر / 12 بازدید
بی نشان

توی این بیست و پنج سال که از خدا عمر گرفتم مطمئن شدم همه کاراش از روی حکمته اگر چه من در اون لحظه نفهمم و برام سخت باشه و کلی ناله و جزع فزع کنم اما بعدش فهمیدم چقدر خیر بوده مثال های زیادی هم از زندگی خودم دارم ما نمی دونیم خیر و صلاحمون در چیه

- خط تیره -

من بی تــــــو تمام می شوم و با تــــو تمـــــــام ... ( علی اکبر بقایی )

محک دل

سلام اول ممنون[خجالت] حتی وقتی به قهر فکر میکنی هم احساس سرما و تنهائی میکنی مطمئنم هرگز نمیتونیم به عمل برسیم فدای دلت بشم من

پریسا

تو جوهر الهی در قلم زندگی در دستان خدا هستی. اجازه بده خداوند به زیباترین شکل، طرح زندگی ات را طراحی کند.به او توکل کن. او تصویر شکوه، بالندگی و کامیابی عظیم تو را با ناب ترین رنگ ها نقش خواهد کرد. او زندگی تو را فراسوی همه نورها و نیکی ها و خوبی ها و شادمانی ها نقش خواهد زد. فقط در دستان او آرام و جاری باش. در جریان قلم او و آغوش او، موافق و هم سو و هماهنگ باش.