باور نکن

 میگویمت:حالم من خوب است

اما تو باور نکن

نفسم به شماره افتاده اند از قورت دادن های  بغضهای وقت و بی وقت

 دلم برای چشمم میسوزد که با درد ش فریاد میکند آآآآآآآآآآآی دختر کمی به مغزت انباشته

از فکر وخیالت رحم کن .

حال من خوب است این را بقیه میگویند.............

/ 4 نظر / 11 بازدید

خوبی...خوبترم میشی..

زینب

اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک -------------------------------------------- نرگس گلی چطوره؟ بهتره خدا رو شکر؟ خیلی خوشحال شدم نوشته بودید خدا رحمش کرده. الحمدلله رب العالمین براش صدقه زیاد بدید. [گل]

زینب

تصمیم کبری ... به روزیم[گل]

محک دل

او که میداند حالت چطور است ....[گل]